o projekcie

Wyszukiwarka działań w ramach programu PROW 2014-2020 została sfinansowana w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Poniżej wyświetlają się wszystkie poddziałania PROW. Zaznaczając odpowiednie pola zmniejszamy ich liczbę, zostawiając te którymi warto się zainteresować. Wystarczy zaznaczyć „rodzaj beneficjenta”, czyli dla kogo szukamy programu, „rodzaj dofinansowania”, czyli na co potrzebujemy środków lub jedno i drugie na raz. Na dole strony pojawią się wówczas odpowiednie operacje z PROW 2014-2020. Jeśli nie dokonamy żadnego wyboru, wyświetlą się wszystkie poddziałania. Można także skorzystać z prostej wyszukiwarki tekstowej

Działania, poddziałania oraz rodzaje operacji wspierane ze środków PROW 2014-2020 zostały określone w poszczególnych rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby się z nimi zapoznać zapraszamy na stronę internetową MRiRW.

rodzaj beneficjenta

rodzaj dofinansowania